Studium wykonalności jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który oprócz elementów uznawanych za charakterystyczne dla biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności pod względem technicznym. Z tego właśnie względu, najczęściej studium to, z racji szczegółowości zagłębienia się w temat, jest dokumentem dużo obszerniejszym od typowego biznes planu.

Studium wykonalności jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który oprócz elementów uznawanych za charakterystyczne dla biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności pod względem technicznym

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Opracowanie studium wykonalności jest koniecznością dla wszystkich inwestycji:

  • infrastrukturalnych z sektora publicznego,
  • finansowanych w formule Project finance.

Po co przygotowuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności opracowuje się po to, by dostarczyć podmiotom i osobom decyzyjnym wszystkich niezbędnych im danych i informacji, bazując na których można podjąć decyzje inwestycyjne. Studium wykonalności służy więc zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie może dokonać oceny samej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, studium wykonalności obejmować powinno wszystkie aspekty związane z projektem, a więc:

  • aspekty rynkowe,
  • aspekty techniczne,
  • aspekty finansowo – ekonomiczne
  • a także aspekty środowiskowe.