Wiele osób i podmiotów zamierzających ubiegać się o dotacje, decyduje się na nawiązanie współpracy z firmami doradczymi, specjalizującymi się w takiej tematyce. Specjaliści pomagają wówczas w wyborze najdogodniejszego konkursu i opracowaniu wniosku o przydzielenie dotacji. Podczas jego opracowywania mają na względzie jednak bardzo istotną, ważną w przyszłości kwestię, a mianowicie to, że konieczne będzie także rozliczanie dotacji.

Przygotowani zawczasu

Autor zdjęcia: homethods

Autor zdjęcia: homethods

Naturalnie, będąc dopiero na etapie walki o przyznanie środków, niewiele osób myśli o tym, żeby tak formułować zapisy i wyliczenia, by rozliczenie dotacji nie budziło zastrzeżeń odpowiedzialnej za to komisji. Tymczasem jest to kluczowe, jeśli chce się uniknąć późniejszych trudności.

Przede wszystkim zadbać należy o to, by wszystkie umowy zawierane z wykonawcami, zawierane były z zachowaniem warunków regulaminu. Każda faktura musi zostać opisana, a zakupione z niej towary i usługi możliwe do udokumentowania. Taka zapobiegliwość z początku może przysparzać pewnych trudności, z czasem jednak wchodzi w nawyk. Warto jednak przymknąć oko na te drobne utrudnienia i niedogodności, zwłaszcza mając na względzie ilość korzyści płynących z uzyskania wsparcia z dotacji.