Celem poddziałania 3.2.1, czyli badania na rynek jest podniesienie w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

 • innowacyjności
 • i konkurencyjności.
Dofinansowaniem w ramach poddziałania badania na rynek, objęte mają być przede wszystkim inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac segmentu B+R

Autor zdjęcia: poptech

Cele te zrealizowane mają być poprzez zapewnienie środków niezbędnych na realizację wdrożeń projektów badawczych, co doskonale określa hasło przewodnie, które brzmi: od pomysłu do rynku.

Kto może dostać środki?

Dofinansowaniem w ramach poddziałania badania na rynek, objęte mają być przede wszystkim inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac segmentu B+R (szczegół pod linkiem). Spełniony musi być przy tym jednak warunek, że ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych, lub też znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu, który objęty zostać może dofinansowaniem mogą być również:

 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • i doradztwo dotyczące prac rozwojowych.

Kwoty udzielanego dofinansowania zależą od etapów projektu i jego zakresu. W przypadku:

 • części badawczej – liczyć można na maksymalną kwotę 450 tysięcy złotych,
 • części doradczej –liczyć można na maksymalną kwotę 500 tysięcy złotych,
 • części badawczej, doradczej i inwestycyjnej – liczyć można maksymalnie na kwotę 20 milionów złotych,
 • kosztów kwalifikowanych projektu – maksymalna wysokość kosztów wynosi 50 milionów euro, a ich minimalna wartość to 10 milionów euro,
 • kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe – koszt wynosi 1 milion złotych.

Rozdział środków na część badawczą, doradczą i inwestycyjną kształtuje się natomiast w zakresie poniższym. Dla:

 • części badawczej, może to być maksymalnie 45% w przypadku małych przedsiębiorstw i 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
 • części doradczej – maksymalnie 50%,
 • części inwestycyjnej – zgodnie z wytycznymi zawartymi w mapie pomocy regionalnej.