Kredyt technologiczny, to prawdziwa gratka dla przedsiębiorców działających w sektorze mikro-, małych i średnich firm, którym zależy na wdrożeniu nowych technologii. Co należy jednak zrobić, by móc skorzystać z tej możliwości?

Wybór odpowiedniego banku

Kredyt technologiczny, to prawdziwa gratka dla przedsiębiorców działających w sektorze mikro-, małych i średnich firm, którym zależy na wdrożeniu nowych technologii

Autor zdjęcia: jurvetson

Naturalnie, aby móc jednak skorzystać z tej formy wspierania innowacji, należy przede wszystkim znaleźć bank, który współpracuje w ramach tego Programu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W chwili obecnej trwają jeszcze nabory zgłoszeń banków, szczegóły dotyczące tego, gdzie należy się, więc w tym celu udać poznany w przeciągu najbliższych tygodni (nabór wniosków rozpoczyna się na początku grudnia).

Z oczywistych względów, tak jak w przypadku zaciągania również także innych kredytów, w pierwszej kolejności warto zwrócić się do swojego banku, prowadzącego rachunek firmowy. Bank taki doskonale zna naszą historię kredytową, przez co najprawdopodobniej najszybciej zostanie tu zweryfikowany nasz wniosek o udzielenie kredytu na realizację inwestycji technologicznej, a przez to także szybciej możemy uzyskać promesę kredytową i to na korzystnych dla nas warunkach.

Jeśli jednak z jakichś względów nie chcemy korzystać z pomocy naszego banku, nic nie stoi również na przeszkodzie, by udać się z tym gdzieś indziej. A kto wiem, być może inny, chcąc pozyskać nowego klienta przedstawić nam będzie mógł korzystniejsze rozwiązania?

Premia technologiczna

Otrzymawszy już z banku komercyjnego promesę kredytową, można aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii technologicznej.

Harmonogram dotyczący ogłaszania konkursów znaleźć można na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (nabór wniosków rusza na początku grudnia tego roku).

W nowej turze zaszły pewne zmiany. W latach wcześniejszych możliwe było składanie wniosków w formie papierowej przesyłanych również przez samych doradców z banków komercyjnych. Obecnie, od tego roku to przedsiębiorcy sami składają swoją aplikacje wykorzystując do tego elektroniczny generator wniosków.

Można tak również przesyłać część dokumentów i załączników, co z pewnością znacznie ułatwia działania wszystkim uczestnikom procesu, a tym samym przyczynia się do przyspieszenia oceny składanych przez przedsiębiorców projektów… a więc przyspieszeniu wydawania opinii i wypłaty dotacji.

Ocena złożonego wniosku

Dokumenty złożone za pomocą generatora wniosków są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Kwestie natury formalnej sprawdzane są już częściowo przez generator. Za przeprowadzenie oceny merytorycznej odpowiada już jednak komisja składająca się zewnętrznych ekspertów z danej dziedziny.

Wnioski poddane ocenie są następnie rankingowane, przez co najwyżej na liście znajdą się wnioski wnioskujące o wdrożenie najnowszych i najbardziej innowacyjnych technologii, a na końcu te, które komisji wydały się najmniej atrakcyjne.

Warto wspomnieć również o tym, że przyznawane są dodatkowe punkty. Otrzymują je inwestycje, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i te, które posiadają walory o znaczeniu proekologicznym i środowiskowym.

Czas udzielenia odpowiedzi o przyznaniu, lub też pominięciu premii technologicznej to okres maksymalnie dziewięćdziesięciu dni.