Każdy chyba ma świadomość tego, jak wiele korzyści może nieść ze sobą dobrze skonstruowany i w należyty sposób opracowany biznes plan. Nie każdy jest jednak w stanie samodzielnie go opracować. Czasem, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów typu consulting (kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), którzy nie dość, że będą w stanie zebrać wymagane informacje w całość, to dodatkowo, pomogą także w realizacji założonych celów biznesowych.

Jakie są korzyści wynikające z przygotowania biznes planu?

Korzyści wynikających z przygotowania biznes planu jest wiele. Do najważniejszych z nich zaliczyć można to, że:

Każdy chyba ma świadomość tego, jak wiele korzyści może nieść ze sobą dobrze skonstruowany i w należyty sposób opracowany biznes plan

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

 • służy on prezentacji pomysłu biznesowego,
 • stanowi realną pomoc w uzyskaniu zasobów finansowych służących do realizacji przedsięwzięcia biznesowego,
 • pomaga w odkryciu potencjalnych słabości, szans i zagrożeń z którymi można się zetknąć podczas realizacji przedsięwzięcia biznesowego,
 • służy on wprowadzeniu własnych mierników oceny rezultatów działalności i poczynań biznesowych,
 • stanowi przedstawienie planu działania w czytelnej formie pisemnej,
 • pomaga w zidentyfikowaniu przeoczonych, niewykorzystanych w należyty sposób okazji,
 • pomaga w przewidywaniu i przystosowaniu się do zmian zachodzących na rynku,
 • pomaga w sprawdzeniu zaangażowania członków zespołu i innych współpracowników w kreowanie marki,
 • etc.

Co powinien zawierać w sobie biznes plan?

Typowy biznes plan zawierać w sobie powinien:

 • streszczenie
 • przedstawienie przedsiębiorstwa i branży w jakiej ono działa,
 • przedstawienie produktu lub/i usługi,
 • opis rynku, wraz z działającą na nim konkurencją,
 • plany marketingowe,
 • podejmowane operacje,
 • opis zarządzania,
 • harmonogram realizacji zadań biznesowych,
 • informacje dotyczące strony finansowej organizacji,
 • prognozy finansowe dla firmy,
 • podsumowanie.