Studium wykonalności jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który oprócz elementów uznawanych za charakterystyczne dla biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności pod względem technicznym. Z tego właśnie względu, najczęściej studium to, z racji szczegółowości zagłębienia się w temat, jest dokumentem dużo obszerniejszym od typowego biznes planu.