Każda firma, niezależnie od tego, z jakiej jest branży i jaki jest jej staż działalności na rynku, jest tak naprawdę żywym tworem, który zmienia się w zależności od okoliczności, problemów i warunków, w jakich się w danym czasie znajduje. Firma musi nie tylko dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, w tym również na pojawienie […]