Celem poddziałania 3.2.1, czyli badania na rynek jest podniesienie w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: