Nie raz stajemy w sytuacji, w której mamy problem ze znalezieniem właściwego wyjścia. Uporczywie szukamy właściwego rozwiązania, nie mamy jednak pewności, że podążamy w swych założeniach we właściwą stronę. Sytuacje takie są niebezpieczne zwłaszcza przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie w grę wchodzą nie tylko realne zagrożenia finansowe, ale także ważyć może się nasza przyszłość […]