Planując pozyskać dotacje dla firm (więcej: http://www.strategor.pl/), lub też jakąkolwiek inną formę finansowania z budżetu Unii Europejskiej warto zdawać sobie sprawę z tego, że specjalne punkty uzyskać mogą przedsiębiorcy, których przedsięwzięcia biznesowe są nie tylko rentowne, ale również spełniają określone wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.