Okres powojenny, który charakteryzował bardzo szybki rozwój gospodarki i umiędzynarodowienia światowego przemysłu, a także handlu i finansów, okazał się okresem wyjątkowo korzystnym dla konsultingu. Przykładem rozwijającego się konsultingu może być PA Consulting Group2, czyli największa firma konsultingowa w Anglii, która w 1943 roku zatrudniała jedynie sześciu konsultantów, w 1963 roku już 370 osób, a w 1984 […]