Kredyt technologiczny jest szczególnym rodzajem kredytu (o czym również tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), udzielanego przedsiębiorcom przez banki kredytujące na realizację inwestycji technologicznej. Inwestycja technologiczna ma na celu: zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów lub usług, lub też wdrożenie własnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji […]