Autor zdjęcia: Steven Vance

Część finansowa wniosku kredytowego dla przedsiębiorstw

Część finansowa wniosku kredytowego, jest z punktu widzenia banku bardzo istotna, z tego też względu, jak podkreślają znawcy tematu z firmy oferującej doradztwo finansowe Poznań, należy część tą wypełnić dokładnie i z należytą starannością (więcej: http://www.strategor.pl/).

Autor zdjęcia: creativeconomy

Plan marketingowy we wniosku kredytowym dla przedsiębiorstw

Ubiegając się kredyt dla przedsiębiorstwa, bank oczekuje od nas dostarczenia mu informacji związanych z planem marketingowym. Przedstawić należy tutaj długoterminowe i krótkoterminowe cele strategii marketingowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo, jej podstawowe założenia, jak również działania zmierzające do realizacji tych celów, w zakresie zarówno:

© 2018 Doradztwo biznesowe Wszelkie prawa zastrzeżone.